เกี่ยวกับหน่วยงาน

ติดต่อเรา

กองกลาง

เว็บไซต์ : http://www.center.rbru.ac.th
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทร. 039-319-111 ต่อ 10164,10165, 10166, 10100, 10159
แฟกซ์ : 039-471-074

กองนโยบายและแผน

เว็บไซต์ : http://www.plan.rbru.ac.th/
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จันทบุรี 22000
โทร. 039-319111 ต่อ 10167, 10168, 10169
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ Plan_rb@rbru.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา

เว็บไซต์ : http://www.studev.rbru.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-335410, 039-319111 ต่อ 10188, 10189
แฟกซ์ 039-335410

กองบริการการศึกษา

เว็บไซต์ : http://www.service.ac.th
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10180, 10179
email: reg@rbru.ac.th
หน่วยงานภาครัฐ
กระทรวง
กรมที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เว็บไซต์ 76 จังหวัด
โทรทัศน์-หนังสือพิมพ์
วิทยุออนไลน์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039 - 471068,039-319111 ต่อ 0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 20998